Metodologi Penyelidikan Sains Sosial. Price: MYR 0 reviews | Write a review. ISBN: Availability: Book Details Author/Editor:  Missing: definisi ‎| ‎Must include: ‎definisi. Selain itu, definisi lain komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan Beragam pendekatan metodologi digunakan terhadap topik kajian yang berbeda pula. Metodologi (Kaedah) Kajian Pengenalan Dalam bahagian Definisi / Takrifan Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat,metodologi.


DEFINISI METODOLOGI KAJIAN EBOOK

Author: Alena Hamill
Country: Guyana
Language: English
Genre: Education
Published: 6 January 2017
Pages: 791
PDF File Size: 21.32 Mb
ePub File Size: 19.59 Mb
ISBN: 834-9-32426-826-7
Downloads: 38277
Price: Free
Uploader: Alena Hamill

DEFINISI METODOLOGI KAJIAN EBOOK


Menilai Semua Tulisan Ilmiah Yang Dibaca Semasa menilai sesebuah tulisan yang akan dijadikan rujukan dalam kajian lepas, beberapa perkara perlu diteliti bagi memastikan kesesuaian sumber berkenaan; A.

Product not found!

Autoriti Penulis Apabila meneliti tulisan yang ingin dijadikan kajian lepas atau Literature Review, autoriti seseorang penulis juga perlu diambil kira.

Anda tidak boleh menjadikan semua tulisan yang ditemui sebagai bahan rujukan tanpa menyemak kredibiliti bahan berkenaan termasuk penulisnya. Tulisan-tulisan di internet yang anda perolehi tanpa sumber yang boleh dipercayai tidak boleh dijadikan bahan rujukan untuk tulisan ilmiah.

Anda perlu tahu Siapa yang definisi metodologi kajian penelitian?

Apakah pengarang berkenaan merupakan orang definisi metodologi kajian memiliki autoriti dalam bidang tersebut? Definisi metodologi kajian bukti yang dapat mendukung hal ini? Tulisan ilmiah berkualiti Sumber bacaan yang digunakan juga perlulah terdiri daripada tulisan ilmiah yang berkualiti.

Ini bermakna, tulisan-tulisan bersifat popular yang disiarkan untuk bacaan umum seperti di majalah, akhbar dan bahan bacaan popular tidak sesuai untuk dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah. Anda juga boleh mendapatkan sumber rujukan yang terdapat dalam Jurnal elektronik dan database yang disediakan secara dalam talian.

DEFINISI METODOLOGI KAJIAN EBOOK

Walau bagaimanapun, anda perlu berhati-hati apabila melakukan carian dalam internet yang menghasilkan laman sawang tidak dapat disahkan kebolehpercayaannya.

Beberapa persoalan perlu dijadikan panduan untuk menentukan kualiti sesebuah tulisan; i.

DEFINISI METODOLOGI KAJIAN EBOOK

Dari mana asal tulisan itu? Apakah berasal dari sumber yang valid misalnya institusi pendidikan? Buat ringkasan Anda boleh membuat ringkasan tentang sumber bacaan sambil membaca.

Product not found!

Catatan berkenaan perlu mengikut perkara berikut; a. Apakah isi penting, teori, masalah utama yang diangkat dalam tulisan berkenaan?

  • Product not found!
  • Product not found!
  • Kajian komunikasi
  • Menu navigasi

Rangkumkan isi penting yang diajukan pengarang. Catatkan secara definisi metodologi kajian sumber rujukan yang digunakan pengarang ini termasuk halaman yang dirujuk yang anda anggap mungkin berguna dalam Literature Review.

Pastikan anda memiliki semua maklumat bibliografi seperti pengarang, tahun terbitan, judul buku, penerbit, halaman dll.

Metodologi Kajian Kualitatif on

Catat bagaimana pengarang menggunakan sumber definisi metodologi kajian rujukannya. Jika anda meniru atau menyalin kata-kata pengarang asal secara langsung, anda perlu pastikan anda menulisnya dalam tanda petik dan menyebut halamannya.

Apa tujuan pengarang; baik yang tersurat mahupun tersirat?

DEFINISI METODOLOGI KAJIAN EBOOK

Apa kesimpulan yang dibuat oleh pengarang? Apa yang disimpulkan atau penemuan dalam kajian ini? Tulis juga pendapat anda tentang bacaan tersebut. Hal ini akan sangat berguna apabila definisi metodologi kajian melihat semula catatan tersebut atau menggunakannya semasa menulis nanti. Secara lebih mudah, senarai yang perlu anda catatkan pada bahagian ini adalah seperti berikut; i.

For that matter, you definisi metodologi kajian research practically any library, anywhere in the world, on the Web via online public access catalogues OPACs.

They offer free, unrestricted access to many authoritative and credible references, including almanacs, anthologies, dictionaries, encyclopedias, and more all in electronic form.Related Post